Stefan Zweig – De wereld van Gisteren; herinneringen van een Europeaan

http://www.dieterwunderlich.de/Zweig_gestern.htm

Een vertaling uitgegeven in 1948 door Allert de Lange te Amsterdam, misschien wel de eerste in het Nederlands. Mijn exemplaar had wat reparatie met leukoplast nodig, maar toen kon ik er ook lekker doorheen.

Het is geen autobiografie, het is ook geen historisch werk. Het zijn herinneringen doorspekt met pleidooien voor schrijvers, componisten – in de allereerste plaats Beethoven – , vrede en Europa.

Het boek is fascinerend omdat het zo dicht op de beschreven gebeurtenissen is geschreven, tijdens de oorlog en niet wetend wat erop zou volgen. Twee keer maakt Zweig een radicale en onverwachte breuk met het verleden mee. Eerst is daar de periode van voor de eerste wereldoorlog. Het hele leven was geordend, de laatste oorlog was lang geleden (!) en alles zag er gezapig voorspelbaar uit. Daarbij was er alle ruimte voor cultuur en geestelijke ontwikkeling. En toen stortte dat met de hele dubbelmonarchie in. Eigenlijk herhaalde zich dit na de jaren van verschrikkelijke inflatie die op de oorlog waren gevolgd. Ook toen was er een besmettelijke zorgeloosheid. Een prachtig boek dus. Niet om heel veel meer over het intieme leven van Stefan Zweig te weten te komen, niet om een historisch werk over de eerste helft van de vorige eeuw te lezen, maar wel om het appèl, de stijl en de nabijheid van wat hij beschreef.

Voor een uitgebreide bespreking klikke men hier. Beter nog is het om het boek gewoon maar te lezen.